MWE SYSTEM VARIO je řešením pro uchycení do stropu či na zeď nebo na skleněné elementy. Je konstruováno také na oblouková skla. Dva body uchycení skla garantují stabilitu.


 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie